Jak postępować z odpadami budowlanymi?

Przy każdym remoncie czy wyburzeniu budynku powstają duże ilości gruzu oraz innych odpadów budowlanych. Im więcej betonu, cegieł i kafli, tym większy problem dla właściciela lub wykonawcy, jak się ich pozbyć. Ponieważ odpady budowlane zalicza się do odpadów komunalnych, nie można ich wyrzucać do zwykłych śmietników razem z codziennymi śmieciami. Jak więc powinno się wywozić odpady budowlane i jak wygląda wywóz odpadów budowlanych w Warszawie?

Czym są odpady budowlane i jak się ich pozbyć?

Terminem odpady budowlane określamy wszelkie pozostałości po wyrobach ceramiki budowlanej, czyli potłuczone pustaki, dachówki, skute płytki czy miałki tynk. Polskie prawo dopuszcza także występowanie w tej grupie folii, opakowań plastikowych, butelek PET, drewna, złomu lub szkła, a nawet opakowań po farbach i zaprawach. Tego typu odpady są bardzo problematyczne – zajmują dużo miejsca, wyglądają nieestetycznie i raczej nie można ich przechowywać w domu czy na podwórku. Obecnie istnieje jednak wiele firm, które zajmują się wywozem odpadów budowlanych. Tego typu usługi oferowane są przez firmę Śmieci.eu i są dostępne w wielu miastach. Firma te oferuje wynajem kontenera na gruz, który zostanie podstawiony w umówionym terminie, a następnie zabrany za kilka dni. Dodatkowo kontenery są w wielu rozmiarach dostosowanych do ilości gruzu pozostałego po remoncie.

Jak wygląda wywóz odpadów budowlanych?

Wynajęcie kontenera na odpady budowlane jest zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem problemu z zalegającymi odpadami po remoncie. Przed skontaktowaniem się z firmą wywożącą odpady warto jednak mniej więcej oszacować ich ilość oraz określić ich rodzaj. Wynajęta firma dostarczy kontener o odpowiednio dopasowanej wielkości i właściwym przeznaczeniu na ustalone miejsce. Następnie w umówionym wcześniej terminie firma odbierze od klienta napełniony zbiornik i wywiezie w wyznaczone miejsce. Usługa wywozu odpadów budowlanych w Warszawie obejmuje więc przewiezienie kontenera, ustawienie go na działce, ewentualny załadunek, wywóz kontenera oraz utylizację odpadów. Wystarczy jedynie skontaktować się z firmą wywożącą odpady, aby bezpiecznie, legalnie i szybko się ich pozbyć.

Utylizacja i wywóz odpadów budowlanych Warszawa

Sam wywóz pozostałości po remoncie to nie wszystko – profesjonalne firmy wynajmujące kontenery oferują także w pełni legalną utylizację odpadów budowlanych. Gruz stanowi bardzo cenny surowiec, dlatego jest on maksymalnie wykorzystywany i przetwarzany do ponownego użytku. Podstawową metodą przetwarzania gruzu budowlanego jest jego kruszenie i sortowanie. Gruz po recyklingu może zostać wykorzystany jako kruszywo do produkcji betonu lub kruszywo drogowe.

Przy wykorzystaniu tego surowca ponownie do produkcji betonu należy mieć jednak pewność, że został oddzielony od innych zanieczyszczeń w postaci gipsu, drewna, plastiku, stali, szkła – dlatego duże znaczenie ma fakt, że wywóz odpadów budowlanych Warszawa jest tak dobrze zorganizowany. Duże zastosowanie w budownictwie mają także tworzywa sztuczne wywożone jako odpady budowlane razem z gruzem. Najczęściej wykorzystywanym wśród nich materiałem jest polichlorek winylu, który stosowany jest w produkcji okien, drzwi, rur, kabli oraz wykładzin i paneli podłogowych. Jak więc widać przy wywozie odpadów budowlanych odzyskuje się i poddaje recyklingowi wszystko, co możliwe, a resztę, w sposób ekologiczny, utylizuje się.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *