Prawo Budowlane

Normy prawne, orzecznictwo, wzory dokumentów

Obszar oddziaływania obiektu (I)

oddzialywanie obiektuJednym z najczęściej występujących problemów interpretacyjnych na gruncie Prawa Budowlanego jest pojęcie obszaru oddziaływania obiektu.
art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego stanowi, iż

Ilekroć w ustawie jest mowa o:
obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Istotą pojęcia obszaru oddziaływania obiektu, będzie prawidłowe określenie stron postępowania w sprawie o pozwolenie na budowę, gdyż art. 28 ust. Prawa Budowlanego mówi nam

Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Dlaczego prawidłowe określenie stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę ma znaczenie?
Tylko podmiot, który ma przymiot strony w danym postępowaniu może zapoznawać się z aktami sprawy, żądać od organu ustosunkowania się do wnoszonych pism i wniosków, brać udział w czynnościach przedsiębranych przez urząd, a nade wszystko odwołać się od wydanej decyzji bądź zaskarżyć ją do sądu administracyjnego. Jak łatwo zauważyć, podmiot który może zaskarżać rozstrzygnięcia organów, może spowodować znaczące wydłużenie w czasie wydania decyzji.

Warto przy określaniu obszaru oddziaływania obiektu pamiętać, iż błędne ustalenie katalogu stron (tzn. z pominięciem choć jednego podmiotu mającego przymiot strony), też niesie dla inwestora zagrożenie. Przede wszystkim decyzja o pozwoleniu na budowę, nawet jeżeli stała się ostateczna, ale w trakcie postępowania był zbyt wąsko określony katalog stron, podlega wzruszeniu w trybie postępowań nadzwyczajnych (postępowanie wznowieniowe lub postępowanie w sprawie nieważności decyzji).

Warto tym samym dopilnować, aby organ wydający pozwolenie na budowę prawidłowo określił obszar oddziaływania obiektu, a tym samym ustalił katalog stron, już na początku postępowania. Pozwoli to inwestorowi uniknąć przykrych niespodzianek w przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Anna Dybka © 2012-2014

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.