Strona główna
Prawo
Tutaj jesteś

Niedotrzymanie terminu umowy przez wykonawcę – jakie są konsekwencje i jak można sobie z tym radzić?

Prawo Data publikacji - 22 kwietnia, 2024 Autor - Redakcja PrawoBudowlane
niedotrzymanie terminu umowy przez wykonawcę

Niedotrzymanie terminu umowy przez wykonawcę może prowadzić do poważnych komplikacji w realizacji projektów biznesowych i osobistych. Wiele umów zawiera specyficzne zapisy dotyczące terminów wykonania, które, jeżeli nie zostaną dotrzymane, mogą skutkować nałożeniem kar umownych, możliwością odstąpienia od umowy, a także żądaniem odszkodowania.

Co grozi za niedotrzymanie terminów?

Najczęściej stosowanym środkiem jest kara umowna. Jest to z góry określona kwota, którą kontrahent musi zapłacić za każdy dzień opóźnienia. Tego typu rozwiązanie jest popularne, ponieważ pozwala na łatwe i szybkie dochodzenie roszczeń bez konieczności udowadniania wysokości poniesionej szkody.

Jednakże, gdy niedotrzymanie terminu umowy przez wykonawcę prowadzi do poważniejszych skutków, druga strona może również żądać odszkodowania na podstawie ogólnych zasad odpowiedzialności cywilnej. Odszkodowanie to obejmuje nie tylko straty bezpośrednie, ale również utracone korzyści, które mogłyby zostać osiągnięte, gdyby zobowiązanie zostało wykonane terminowo.

Jakie są prawa wierzyciela przy nieterminowej realizacji zobowiązań?

Wierzyciel ma prawo do odstąpienia od umowy, jeśli opóźnienie jest na tyle istotne, że dalsze przestrzeganie umowy nie ma sensu. Odstąpienie od umowy jest możliwe po wyznaczeniu przez wierzyciela dodatkowego, odpowiedniego terminu na wykonanie zobowiązań przez dłużnika. Jeśli ten termin upłynie bezskutecznie, wierzyciel może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Praktyczne podejście do zarządzania ryzykiem nieterminowej realizacji umowy

Zarządzanie ryzykiem opóźnień w realizacji umowy zaczyna się już na etapie negocjacji i zawierania umowy. Ważne jest, aby dokładnie określić terminy wykonania poszczególnych etapów prac oraz ewentualne konsekwencje związane z ich przekroczeniem, w tym wysokość kar umownych.

Firmy mogą również zabezpieczyć się, negocjując klauzule dotyczące możliwości rewizji terminów i warunków umowy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, co może obejmować naturalne katastrofy, zmiany rynkowe czy problemy logistyczne.

Niedotrzymanie terminu umowy przez wykonawcę nie musi prowadzić do długotrwałych sporów sądowych, jeśli obie strony umowy przewidują elastyczne mechanizmy rozwiązywania problemów i wzajemnie dążą do realizacji pierwotnie ustalonych celów. Przy odpowiedniej wiedzy i przygotowaniu można skutecznie zarządzać ryzykiem oraz minimalizować negatywne skutki opóźnień.

jak sprawdzić czy budynek jest zabytkiem

admin

Na naszym blogu znajdziesz fachowe artykuły z zakresu domu, budownictwa, prawa oraz ogrodu, pomagające bezpiecznie i skutecznie prowadzić każdy projekt budowlany

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?