Strona główna
Budownictwo
Tutaj jesteś

Jak wyglądają studia na kierunku Budownictwo? Czy warto wybrać ten kierunek studiów?

Budownictwo Data publikacji - 30 sierpnia, 2023 Autor - Redakcja PrawoBudowlane
studia budownictwo


Budownictwo to jeden z najstarszych, ale dynamicznie rozwijających się kierunków studiów. Oferuje szerokie możliwości rozwoju zawodowego, ale również osobistego. Studiowanie tego kierunku pozwala zdobyć wiedzę dotyczącą materiałów budowlanych, konstrukcji budowlanych oraz najnowszych technologii w zakresie obiektów budowlanych.

Dla kogo kierunek Budownictwo to dobry wybór?

Idealnym kandydatem na Budownictwo będzie osoba, której zainteresowania koncentrują się wokół dziedzin technicznych. Powinna posiadać umysł ścisły i zdolności analityczne, ponieważ w programie studiów na kierunku Budownictwo przeplatają się ze sobą zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki i chemii. Kształcenie na tym kierunku to nie tylko kwestie teoretyczne, ale głównie zajęcia praktyczne. Studiowanie Budownictwa będzie także satysfakcjonujące dla osób, które lubią pracę zespołową i nie boją się nowych wyzwań. Praca w branży budowlanej odbywa się głównie w terenie.

Sylwetka absolwenta Budownictwa

Absolwenci studiów na kierunku Budownictwo otrzymują szansę na znalezienie stabilnego zatrudnienia. Uzyskują tytuł inżyniera, ale możliwa jest kontynuacja edukacji na studiach magisterskich. Kształcenie obejmuje zdobywanie wiedzy z zakresu budownictwa, ale program studiów determinuje przede wszystkim wybrana specjalność. Absolwenci kierunku Budownictwo zdobywają wiedzę niezbędną podczas projektowania, konstruowania obiektów budowlanych oraz nadzorowania procesów budowlanych. Charakter zatrudnienia zależy od wybranej specjalizacji, ale inżynierowie budownictwa mogą zajmować stanowiska w:

  • firmach budowlanych,

  • wytwórniach materiałów budowlanych,

  • zarządach dróg i mostów,

  • działach administracji państwowej związanych z budownictwem i architekturą,

  • placówkach naukowo-badawcze.

Dlaczego warto studiować Budownictwo?

Zawód inżyniera budownictwa uznawany jest za prestiżowy, co wiąże się z wysokimi zarobkami. Budownictwo zaliczane jest do ponadczasowych dyscyplin. Zapotrzebowanie na specjalistów w tym zakresie jest spore, czego wskaźnikiem jest liczba realizowanych inwestycji. Rozpoczęte inwestycje, zaplanowane przedsięwzięcia oraz działania związane z utrzymaniem zrealizowanych już projektów są gwarancją zatrudnienia i szerokich możliwości dla absolwentów kierunku Budownictwo. Co więcej, budownictwo należy do najbardziej odpornych na czynniki zewnętrzne sektorów gospodarki. Branża jest atrakcyjna nie tylko dla inwestorów, ale również dla kandydatów na rynku pracy.

Wybierz Budownictwo na WSEiZ

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie w swojej ofercie posiada studia I stopnia na kierunku Budownictwo. Absolwent tego kierunku uzyskuje tytuł inżyniera, ale może kontynuować naukę na studiach magisterskich w WSEiZ. W toku studiów słuchacze zdobywają wiedzę dotyczącą zagadnień technologicznych, konstrukcyjnych i projektowych. Dzięki temu są w stanie sprostać wszelkim wyzwaniom, jakie stawia przed nimi budownictwo XXI wieku. Po ukończeniu studiów na kierunku Budownictwo absolwent jest świetnie przygotowany do realizacji projektów w zakresie budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, komunalnego oraz do wykonywania robót budowlanych. Kształcenie na WSEiZ umożliwia dostęp do świetnie wyposażonych pracowni i darmowego oprogramowania.

jak sprawdzić czy budynek jest zabytkiem

admin

Na naszym blogu znajdziesz fachowe artykuły z zakresu domu, budownictwa, prawa oraz ogrodu, pomagające bezpiecznie i skutecznie prowadzić każdy projekt budowlany

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?