Charakterystyka próbnych obciążeń pali

Podczas wielu prac budowlanych stosowane są różnego rodzaju pale, które powinny posiadać odpowiednie parametry wytrzymałościowe. W takich przypadkach często przeprowadza się próbne obciążenia pali. Co to jest i na czym polega ten proces? Kiedy warto zlecić taką usługę oraz kto może ją wykonać? O tym dowiesz się w naszym artykule.

Czym są próbne obciążenia pali?

Próbne obciążenia pali to specjalistyczna usługa, której celem jest pomiar nośności pali oraz sprawdzenie parametrów wytrzymałościowych pali prefabrykowanych. Próby obciążeniowe można wykonywać zarówno na wciskanie, jak i na wyciąganie pali. Wykonuje się je zgodnie z zaleceniami Międzynarodowego Komitetu Geotechnicznego oraz innych procedur zgodnych normą PN-83/B-02483. Badanie odbywa się według wytycznych normowych, opracowanych na potrzeby danej realizacji. Próbne obciążenia pali należy wykonywać stopniowo do maksymalnej wartości. Odczyty pomiarów dokonuje się w równych odstępach czasowych, dopóki wartość się ustabilizuje. Pomiaru siły dokonuje się odczytując ciśnienie na manometrze. Badanie statyczne nośności pali wykonywane jest przy pomocy różnych metod: z wykorzystaniem pali kotwiących, balastu, przy zastosowaniu konstrukcji oporowej lub z zastosowaniem siłownika, umieszczanym wewnątrz pala.

Kiedy warto wykonać próbne obciążenia pali?

Próbne obciążenia pali wykonuje się przede wszystkim ze względu na to, że są wymagane przez normę. Tego typu badania są też konieczne z punktu widzenia realizacji inwestycji.

Próbne obciążenia przeprowadza się gdy:

  • Na podstawie badań terenowych zachowanie pala znacznie odbiega od przewidywanego
  • Pale podlegać będą nietypowym i większym obciążeniom.
  • Stosowana są niestandardowe rodzaje pali lub inne metody ich wykonywania.
  • Pale nie były testowane w porównywalnych warunkach obciążeniowych i gruntowych.
  • Badania podłoża wykazują możliwość odchylenia pali.

Dzięki badaniu próbnych obciążeń pali możliwy jest odbiór robót, a wykonawca jest pewien, że pale będą spełniać swoją rolę podczas eksploatacji obiektu. Badanie statyczne nośności pali wykorzystywane jest w celu oceny przydatności danej metody oraz założonych celów całego fundamentu palowego.

Kto może wykonać próbne obciążenia pali?

Z racji tego, że próbne obciążenia pali to specjalistyczna usługa, jej wykonaniem zajmuje się specjalistyczna i doświadczona firma budowlano-geotechniczna. To od niej zależy prawidłowe wykonanie tego typu badań, zgodne z odpowiednimi normami oraz umówionym terminem. Z tego względu kluczowy jest wybór właściwego przedsiębiorstwa, które podejmie się takiego zlecenia. Jedną z firm świadczącą takie usługi jest Metris Sp. z o.o., która od ponad 10 lat działa na Polskim rynku, a przez ten okres wykonała już kilka tysięcy statycznych i dynamicznych próbnych obciążeń pali. Oferta firmy jest bardziej rozbudowana, gdyż obejmuje takie usługi jak inwentaryzacja zabudowy, pomiar drgań, pomiar hałasu, pomiar rozwarcia rys, monitoring konstrukcji, pomiary tensometryczne, monitoring osuwisk i wiele więcej. Spółka oferuje swoje usługi na terenie całego kraju i podejmuje się każdego, nawet najtrudniejszego zlecenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.