Tynki renowacyjne – wytyczne WTA

Tynki renowacyjne to rozwiązania, które stosowane są zwłaszcza w przypadku starych, mocno zawilgoconych budynków. Na ich strukturę działa nie tylko sama wilgoć, ale też zawarta w niej sól. W przypadku większości tynków — w tym renowacyjnych — sól ulega krystalizacji tuż pod powierzchnią tynku.

Przeciwdziałanie wilgoci – tynki renowacyjne 

Standardowy tynk „magazynuje”w sobie zarówno wilgoć, jak i związki soli. Te ostatnie krystalizują się, co w konsekwencji prowadzi do rozpadu powierzchni tynkarskiej. Widać to doskonale na przykładzie tynków wapiennych, które są szczególnie podatne na to zjawisko. Tynk renowacyjny działa inaczej. Oczywiście magazynuje on wilgoć przedostającą się z otoczenia, ale dzięki systemowi porów proces jego osuszania trwa znacznie krócej. To samo dotyczy soli, która również nagromadza się wewnątrz tynku, ale dzięki porom nie doprowadza do uszkodzenia struktury tynkarskiej. W praktyce oznacza to, że żywotność tynków renowacyjnych jest nawet kilkukrotnie większa, niż analogicznych tynków wapiennych.

Tynk renowacyjny — parametry

Nowoczesne tynki termorenowacyjne muszą spełniać określone wymagania techniczne, które są narzucone określonymi normami i instrukcjami.

  1. Tempo wnikania wody — zwykle jest ono zależne od struktury tynku i jego gęstości. Zgodnie z obowiązującymi normami dla obrzutki całopowierzchniowej wilgoć w ciągu godziny może przedostać się na głębokość co najmniej 5 mm. Z kolei po całej dobie wilgoć wnika na całą głębokość struktury.
  2. Zawartość porów powietrza — bardzo istotne jest, aby tynki renowacyjne posiadały relatywnie dużą zawartość porów powietrznych. Tynk termorenowacyjny zgodny z wytycznymi WTA powinien posiadać je na co najmniej 20 procentach łącznej powierzchni.
  3. Porowatość — zgodnie z normami WTA powinna wynosić co najmniej 45 procent dla tynków magazynujących sole i co najmniej 35 procent dla tynków, których zadaniem jest wyrównanie podłoża.
  4. Gęstość i inne parametry – w tym przypadku ważne jest, aby tynki renowacyjne odpowiadały pod tym kątem zapisom, które znajdują się na ich opakowaniach. Dzięki temu tynkarz może łatwo dostosować rodzaj zastosowanego tynku do określonego podłoża.

Tynk termorenowacyjny zgodny z wytycznymi wta jest bardzo usystematyzowanym pod kątem parametrów technicznych materiałem budowlanym. Trzeba pamiętać, że od jego właściwości zależeć będą parametry konkretnego obiektu, który musi zostać poddany renowacji. Jeśli tynk nie będzie spełniał tych założeń, to ryzyko zniszczenia struktury ścian jest bardzo wysokie.