Projektowanie regałów magazynowych

Wykonanie projektu systemu regałowego jest czynnością, której nie warto pomijać. W większości przypadków nie warto również na niej oszczędzać. Dobrze wykonany projekt pozwala bowiem na maksymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej, optymalną organizację pracy oraz redukcję wydatków – zarówno inwestycyjnych jak i późniejszych kosztów obsługi.

Dzięki projektowi decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania jest łatwiejsza. Projektanci posiadają bowiem specjalistyczną wiedzę o dostępnych rozwiązaniach i nowinkach technologicznych, która często nie jest dostępna dla inwestora. Znają także lokalny rynek.

Regały magazynowe a powierzchnia i organizacja

Maksymalne wykorzystanie powierzchni magazynu to jedno z najważniejszych zadań projektanta systemu regałowego. Prawidłowo wykonany projekt pozwala na ograniczenie ciągów komunikacyjnych oraz wykorzystanie nawet trudno dostępnych miejsc (np. o obniżonej wysokości).

Dobry projekt to również taki, który sprzyja dobrej organizacji pracy w magazynie np. poprzez zmniejszenie liczby pracowników obsługi lub ograniczenie niezbędnego sprzętu. Projekt powinien także powodować minimalizację ryzyka wypadków przy pracy, uszkodzeń towaru lub samej konstrukcji oraz uszkodzeń sprzętu. 

Regały magazynowe a towar

Projekt systemu regałów magazynowych powinien być dostosowany do towarów składowanych w obiekcie. Inne rozwiązania stosowane są w przypadku towarów jednorodnych, a inne w przypadku towarów o dużej różnorodności. A dodatkowo system powinien być dostosowany do szybkości rotacji towarów. Są bowiem rozwiązanie dedykowane towarom szybko rotującym, a także takie które warto stosować dla towarów składowanych przez dłuższy okres.

Regały magazynowe a budżet

Projektowany system regałowy powinien być dostosowany do możliwości finansowych inwestora. Ale nie tylko. Dobry projekt powinien zapewniać maksymalnie szybki zwrot z inwestycji, czyli umożliwiać osiąganie najwyższych przychodów przy możliwie niskich nakładach.

Istnieje jednak bardzo dobry sposób na przezwyciężenie ograniczeń budżetowych – regały magazynowe używane. W Polsce istnieje bardzo dobrze rozwinięty rynek wtórny, na których można kupić naprawdę dobrej jakości regały w przystępnych cenach. Dostępne regały bardzo często posiadają pełną historię przeglądów i konserwacji, więc ich zakup jest bezpieczny.

Regały magazynowe a przepisy

Na koniec warto wspomnieć kilka słów o przepisach. Przy projektowaniu regałów magazynowych stosuje się wytyczne zawarte w normach branżowych. Najważniejszym ich zbiorem jest FEM 10.2.02 “Projektowanie stalowych regałów magazynowych”. Został on wydany przez Europejskie Stowarzyszenie Wytwórców Sprzętu Magazynowego. 

Projekt systemu regałowego jest dokumentem niezwykle ważnym. Dokument ten pozwala nie tylko na zwiększanie przychodów obiektu magazynowego poprzez maksymalne wykorzystanie potencjału. Pozwala także na minimalizację kosztów. Zarówno kosztów eksploatacyjnych jak również kosztów wynikających z niewłaściwej organizacji pracy w magazynie – np. związanych z wypadkami przy pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.