Jak przekształcić obiekt gospodarczy na mieszkalny?

Nagłe skoki cen materiałów budowlanych powodują, że coraz więcej z nas szuka alternatywnych metod na zorganizowanie sobie własnego kąta do zamieszkania. Na przykład, wielu z nas spogląda na pomijane wcześniej w planach budynki gospodarcze jako na obiekty, które można tanio przerobić na dom mieszkalny. Czy faktycznie przebudowa budynku gospodarczego (dawnego garażu, obiektu usługowego lub komórki na narzędzia) wychodzi taniej niż budowa własnego domu od zera?

Wiele zależy od rozległości inwestycji, naszych założeń, także tego, w jakim pierwotnie stanie jest budynek gospodarczy, który chcemy przerobić na mieszkalny. Jeśli jest to obiekt, w którym są już media, podłogi, dobre ogrzewanie, ocieplenie,a także niewymagający remontu dach, wtedy wystarczy przejść przez formalności związane z adaptacją budynku gospodarczego do mieszkalnego. Następnie, można już zatrudnić dobrego architekta wnętrz w Warszawie lub okolicach, który pomoże nam zrobić z tego, co jest dokładnie to, czego chcemy.

Jak przekształcić obiekt gospodarczy na mieszkalny?

Sposób użytkowania obiektu budowlanego powinien być ściśle związany z jego stanem technicznym. Jeśli chcemy wykorzystywać do całorocznego zamieszkania dotychczasowy garaż, musimy mieć tam dostęp do elektryczności, czystej wody, muszą znajdować się tam sanitariaty, a ponad wszystko musi być to obiekt dobrze ocieplony, w którym średnia dobowa temperatura w zimie nie spadnie poniżej określonego poziomu. Zamiar zmiany wykorzystywania budynku powinien być zgłoszony do organu administracji architektoniczno-budowlanej za pomocą specjalnego wniosku, w którym zamieścimy:

  • opis i rysunek, w którym opiszemy dokładnie lokalizację obiektu względem granic działki i/lub innych zabudowań, ze wskazaniem zakresu zaplanowanych pracować

  • opis techniczny, w którym znajdują się takie informacje, jak rozkład obciążeń, konstrukcja budynku

  • oświadczenie, w którym zeznajemy o tym, że mamy prawo do korzystania z nieruchomości w celach budowlanych

  • zaświadczenie od odpowiedniego organu o tym, że zamierzony budynek mieszkalny jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Jakie kary za mieszkanie w obiekcie gospodarczym bez zezwolenia?

Dokonywanie tak zwanej samowolki w tym zakresie, czyli zamieszkiwanie bez zezwoleń w obiekcie przeznaczenia niemieszkalnego może skutkować wydaniem przez urząd zakazu użytkowania obiektu do zamieszkania. Zanim jednak to się stanie, zostaniemy wezwani do przedstawienia odpowiednich dokumentów oraz urząd będzie nas skłaniał do legalizacji zamieszkania.