Znakowanie poziome magazynu – najważniejsze informacje

Znakowanie poziome magazynu to system wizualnych wskazówek, takich jak linie, kształty i znaki na podłogach, aby ułatwić ludziom nawigację. Te wskazówki dzielą przestrzenie, podkreślają zagrożenia, określają stanowiska pracy i miejsca przechowywania, a także za przekazują ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i organizacji pracy. 

Oznaczanie podłogi jest często częścią większego systemu komunikacji wizualnej, który zawiera także  znaki ścienne i etykiety.

Dlaczego znakowanie poziome magazynu jest ważne?

Powodów jest co najmniej kilka. Po pierwsze znakowanie poziome ma pozytywny wpływ na organizację pracy. Pozwala obsłudze magazynu pracować w sposób efektywny. System znaków i linii pełni identyczne funkcje jak znaki poziome na drogach. Informuje poruszających o panujących zasadach ruchu i ostrzega przed niebezpieczeństwami. Sprawia, że ruch jest płynniejszy i bardziej efektywny. Co ciekawe – znakowanie poziome magazynu jest zalecane przez ekspertów zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi wydajności.

Drugim ważnym powodem, dla którego warto stosować znakowanie poziome w magazynach jest bezpieczeństwo. Znaki na posadzce pozwalają na uregulowanie ruchu pojazdów i pieszych w taki sposób, aby ryzyko wypadku było minimalne. Co ważne znaki poziome służą także do wyznaczania dróg ewakuacji oraz do oznaczania miejsc, w których znajduje się sprzęt ratunkowy i materiały pierwszej pomocy. M.in. dzięki systemom znakowania pracownicy magazynu wiedzą co mają robić w sytuacji zagrożenia.

Jak wykonać znakowanie poziome magazynu? 

Znakowanie podłogi zwykle wykonuje się za pomocą produktów malarskich lub klejących, w tym taśmy do znakowania podłogi lub naklejek podłogowych. Wybrana metoda znakowania powinna być dostosowana do charakteru obiektu oraz wykorzystywanych urządzeń. 

Dzięki malowaniu linii i znaków uzyskuje się najbardziej trwały system znakowania. Malowane linie są bardzo odporne na zniszczenia związane z codzienną eksploatacją obiektu magazynowego. Drugim sposobem znakowania jest używanie specjalistycznych taśm. Nie są one wprawdzie tak trwałe jak ma to miejsce w przypadku systemu malowanego, ale mają inne zalety. Po pierwsze ich aplikacja jest niezwykle szybka i nie powoduje konieczności wyłączenia magazynu z eksploatacji. Po drugie technologia ta zdecydowanie ułatwia wprowadzanie zmian i jest zalecana w magazynach, w których często dochodzi do zmian organizacyjnych.

Podsumowanie

System znakowania poziomego pełni w magazynie bardzo ważną rolę. Wpływa na organizację pracy, dzięki czemu pozwala maksymalizować przychody i zminimalizować koszty obsługi obiektu. System znakowania poziomego ma także pozytywny wpływ na poziom bezpieczeństwa w obiekcie.

Te pozytywne efekty są możliwe do uzyskania przy naprawdę niskich kosztach. Znakowanie poziome magazynu nie jest bowiem przedsięwzięciem drogim. A już na pewno charakteryzuje się niespotykanie pozytywną relację osiąganych zysków do poniesionych kosztów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.