Szkolenia bhp dla służby bhp — co trzeba o nich wiedzieć?

Bardzo ważnym elementem w pracy służby bhp jest regularne aktualizowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki inwestycji w szkolenia kadra jest zawsze profesjonalnie przygotowana, a co za tym idzie — może efektywnie uczyć swoich kursantów. W tym tekście przedstawimy najważniejsze informacje o szkoleniach bhp dla służby bhp.

Jaki materiał wchodzi w skład szkoleń bhp dla służby bhp?

Kursy dla służby bhp składają się między innymi z takich zagadnień jak:

•   podstawowe przepisy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy (jak je interpretować?),

•   metody identyfikacji, minimalizowania oraz likwidacji zagrożeń,

•   omówienie czynników niebezpiecznych: chemicznych, biologicznych, pyłów, promieniowania jonizującego, podczerwonego, nadfioletowego, pola elektromagnetycznego, oświetlenia i innych,

•   analiza wypadków i zasady postępowania w chwili ich trwania,

•   ergonomia w zakładzie pracy.

Ponadto należy pamiętać, że materiał szkoleniowy bhp jest bardzo zróżnicowany i wymaga dobrej znajomości przepisów bhp.

Jakie są rodzaje szkoleń dla służby bhp?

Szkolenia bhp dzielą się na obowiązkowe (wstępne i okresowe) oraz nieobowiązkowe, a także na wstępne oraz bieżące. Obowiązkowe szkolenia bhp dla służby bhp organizowane są zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

-ustawa z dnia 29 kwietnia 2004 r. o zapobieganiu chorobom zawodowym opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 118 poz. 1204 z późn. zm.,

-rozporządzenie w sprawie określenia wymagań dotyczących szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa na stanowisku pracy opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 102 poz. 100 z dnia 24 kwietnia 2013 r.,

-rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 177/2004 poz. 253 z późn. zm. oraz innymi przepisami, które powinny być przestrzegane przez pracodawcę.

Czy szkolenie dla służby bhp jest płatne?

Zgodnie z przepisami, zarówno szkolenie okresowe dla służby bhp, jak i wszystkie inne są bezpłatne. Pracodawca powinien również zapewnić miejsce do przeprowadzenia takich szkoleń oraz zabezpieczyć niezbędne warunki do ich realizacji.

Co należy do obowiązków służby bhp?

Do najczęstszych działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy służby bhp należą:

– regularne aktualizowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa pracy, zdrowia, zagrożeń,

– kontrola i przegląd czynności wykonywanych przez pracowników,

– udzielanie porad pracodawcom w zakresie ryzyka zawodowego, które wynika z pracy w organizacji lub w ramach określonej działalności (w tym przypadku konieczne jest uwzględnienie doświadczeń zdobytych podczas poprzednich audytów),

– wsparcie dla osób, które uległy wypadkom przy pracy lub zostały narażone na niebezpieczeństwo utraty zdrowia w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi (szkolenia z zakresu pierwszej pomocy), obejmujące zagadnienia: akcje ratownicze; postępowanie w przypadku pożarów i innych klęsk żywiołowych; ochrona przed chorobami zakaźnymi; udzielanie pierwszej pomocy podczas wypadków komunikacyjnych.

Czy w każdej firmie powinna działać służba bhp?

W firmach, gdzie jest wielu pracowników, którzy pracują w niebezpiecznym środowisku, konieczne jest posiadanie służby bhp. W mniejszych organizacjach, gdzie jest mniej pracowników i nie ma zadań o wysokim stopniu ryzyka, takie biuro może nie być potrzebne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.