Przegląd rodzajów ubezpieczeń budowlanych

Zarówno inwestorzy, jak i wykonawcy usług budowlanych doskonale zdają sobie sprawę z tego, z jak dużym ryzykiem może wiązać się realizacja dowolnego projektu. Uszkodzenia sprzętu czy też błędy powstałe podczas montażu poszczególnych elementów mogą wiązać się z ogromnymi stratami finansowymi. Dlatego też istotne jest wykupienie odpowiednich ubezpieczeń budowlanych (polisa CPM, CAR, EAR), by uchronić się przed konsekwencjami ewentualnych pomyłek bądź awarii. O czym warto pamiętać?

Ubezpieczenia budowlane i montażowe

Wykupienie polisy budowlanej ma za zadanie chronić przed utratą zysku, odpowiedzialnością finansową oraz oczywiście przed skutkami wypadków i usterek. Ubezpieczenia budowlano-montażowe zawierają zarówno inwestorzy/podwykonawcy czy właściciele nowo powstających obiektów, jak i przedsiębiorstwa budowlane i generalni wykonawcy. Jedna i druga strona kontraktu powinna być chroniona przed niespodziewanymi sytuacjami, które mogą zatrzymać lub całkowicie zahamować realizację inwestycji.

Ubezpieczenie ryzyk budowlanych – polisa CAR

Pod skrótem CAR kryje się angielski zwrot Contractors’ All Risk. Chroni przede wszystkim wykonawców budowlanych od wszelkich ryzyk, jakie mogą wiązać się z pracami na budowie, ale także inwestorów, zleceniodawców czy też przedsiębiorstwa, które sprawują nadzór nad danym projektem. Warto pamiętać, że ubezpieczenie CAR nie obejmuje prac pomocniczych i tymczasowych, podobnie jak wykorzystywanych podczas budowy materiałów.

Ubezpieczenie ryzyk montażowych – polisa EAR

EAR, czyli Erection All Risk, stanowi niezbędne uzupełnienie polisy CAR, ponieważ zabezpiecza mienie, w tym wszelkie materiały wykorzystywane do realizacji danego projektu – również w czasie remontu, instalacji, montażu czy demontażu. Podobnie jak w przypadku standardowego ubezpieczenia, EAR może chronić jednakowo inwestorów, zleceniodawców, wykonawców, deweloperów itd.

Gwarancje ubezpieczeniowe firm budowlanych, inwestorów i pozostałych uczestników procesu budowlanego

To odrębna kategoria, o której warto wspomnieć. Gwarancje ubezpieczeniowe chronią przedsiębiorców przed stratami finansowymi wynikającymi z udziału w przedsięwzięciu, w tym również budowlanym (np. przetarg). Dzięki wykupionej gwarancji można zyskać pewność, że wadium zostanie zapłacone, kontrakt należycie zrealizowany, a w okresie powykonawczym ewentualne wady i usterki zostaną usunięte.

Ubezpieczenie maszyn budowlanych

Ten rodzaj ubezpieczenia jest polecany szczególnie dla firm budowlanych, które w swoim posiadaniu mają flotę maszyn oraz urządzeń często wykorzystywanych na przeróżnych placach budowy. Podobnie jak w przypadku CAR/EAR, jest to polisa typu „All risks” – oznacza to, że chroni od wszelkich ryzyk (poza wyjątkami zawartymi w OWU jako wyłączenia), dlatego jest też bardzo korzystna dla ubezpieczonego.

Ubezpieczenie maszyn budowlanych gwarantuje bezpieczeństwo w chwili utraty, uszkodzenia lub zniszczenia dowolnego urządzenia używanego podczas wykonywanego projektu. Co szczególnie istotne, polisa chroni nie tylko wtedy, kiedy dany sprzęt faktycznie jest eksploatowany. Obowiązuje również w trakcie montażu/ demontażu, konserwacji, czyszczenia czy remontu.

Więcej informacji na temat różnego rodzaju ubezpieczeń dla firm, w tym ubezpieczeń budowlanych, można przeczytać na stronie brokera ubezpieczeniowego Prime Broker.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *