Prawo Budowlane

Normy prawne, orzecznictwo, wzory dokumentów

Rozporządzenia – Aktualne – 2017

Kluczowe rozporządzenia wykonawcze do Prawa Budowlanego do pobrania

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
plik w formacie .pdf do pobrania
Budynki-warunki-techniczne-AKTUALNE

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie
plik w formacie .pdf do pobrania
Budowle-rolnicze-warunki-techniczne-AKTUALNE

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
plik w formacie .pdf do pobrania
Budowle-hydrotechniczne-warunki-techniczne-AKTUALNE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie
plik w formacie .pdf do pobrania
Bazy-i-stacje-paliw-plynnych-warunki-techniczne-AKTUALNE

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
plik w formacie .pdf do pobrania
Warunki-techniczne-drogi-publiczne-i-ich-usytuowanie-AKTUALNE

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
plik w formacie .pdf do pobrania
Rodzaje-obiektów-budowlanych-ustanowienie-inspektora-nadzoru-inwestorskiego-AKTUALNE

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
plik w formacie .pdf do pobrania
Bezpieczenstwo-i-ochrona-zdrowia-AKTUALNE

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
plik w formacie .pdf do pobrania
Projekt-budowlany-zakres-i-forma-AKTUALNE

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
plik w formacie .pdf do pobrania
Obiekty-budowlane-geotechniczne-warunki-posadawiania-AKTUALNE

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
plik w formacie .pdf do pobrania
Dziennik-budowy-tablice-informacyjne-BHP-AKTUALNE

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda
plik w formacie .pdf do pobrania
Obiekty-roboty-budowlane-pierwsza-instancja-wojewoda-AKTUALNE

Anna Dybka © 2012-2014

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.