Jak zdobyć uprawnienia na wózki widłowe?

0
339

Wózki widłowe są wykorzystywane w wielu zakładach pracy, a nawet w sklepach wielkopowierzchniowych. Można je obsługiwać tylko wtedy, gdy ma się odpowiednie uprawnienia. Wyjaśniamy, jak można je zdobyć.

Na początek warto wyjaśnić, że wózki widłowe są urządzeniami, które wykorzystuje się do transportu bliskiego, przewożąc różnego rodzaju ładunki. Takie wózki są używane wszędzie tam, gdzie składowane są towary i gdzie zachodzi konieczność transportu towarów. Ich popularność wynika z tego, że są najczęściej niedużymi urządzeniami, a potrafią znacznie ułatwić pracę i są uniwersalne. Dzięki wózkom widłowym można układać towary na wysokościach, transportować naraz wiele towarów i do tego łatwo przewozić towary o „problematycznych” wymiarach (np. długie).  

Kto może zdobyć uprawnienia na wózki widłowe?

Uprawnienia na wózki widłowe może zdobyć każda osoba, która ukończyła 18 lat, czyli jest pełnoletnia. Konieczne jest przedstawienie badania lekarskiego, które potwierdzi brak przeciwwskazań do wykonywania pracy operatora wózka widłowego. Należy również ukończyć kurs operatora wózków widłowych, który został potwierdzony stosownym świadectwem poświadczającym kwalifikacje. Jeśli wózek widłowy będzie poruszał się po drogach publicznych, uprawnienia na wózki widłowe nie wystarczą. W takiej sytuacji konieczne jest jeszcze posiadanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Aby poruszać się wózkiem po terenie zakładu pracy lub magazynie, trzeba jeszcze posiadać imienne zezwolenie od pracodawcy.

Kurs i egzamin na wózek widłowy

Kurs na wózek widłowy składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej przekazywane są informacje z zakresu przepisów BHP, informacje na temat budowy wózków widłowych i zasady realizacji transportu bliskiego, a także przepisy dozoru technicznego. Natomiast praktyczna część kursu to zdobywanie umiejętności obsługi wózka widłowego w praktyce.

Taki kurs musi zostać zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego. Egzamin przeprowadzany przez UDT również składa się z części teoretycznej (test 15 pytań) i praktycznej (sprawdzenie umiejętności kursanta w zakresie obsługi wózka widłowego). Po zdaniu egzaminu otrzymuje się legitymację UDT, która upoważnia do obsługi wózków widłowych.

Warto zdobyć uprawnienia na wózki widłowe, ponieważ to podnosi kwalifikacje, ułatwia znalezienie pracy i może przełożyć się na wyższe zarobki. Kurs na wózki widłowe nie jest drogi, a otwiera dodatkowe możliwości przed pracownikiem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here