Audyt nieruchomości – wszechstronne przygotowanie do fazy negocjacji

Zakup nieruchomości czy też prawne nabycie udziałów do danej nieruchomości powinno wiązać się zawsze z badaniem jego stanu faktycznego oraz stanu prawnego. Stan faktyczny/techniczny zwykle nie nastręcza wielu problemów, wystarczy zatrudnić rzeczoznawcę majątkowego, by ten w sposób profesjonalnie ocenił jej stan i dzięki temu pomógł w oszacowaniu rzeczywistej wartości. Większym problemem natomiast jest przeprowadzenie analizy stanu prawnego i wyeliminowanie ewentualnych zagrożeń z tej strony. Aby otrzymać pełną relację stanu technicznego i prawnego nieruchomości należy, jeszcze przed decyzją zakupu, zlecić audyt nieruchomości.

Audyt nieruchomości – stan prawny

Audyt nieruchomości to nic innego jak głęboka analiza historii prawnej i aktualnego stanu prawnego nieruchomości. Jednak nie tylko, powinien on również zawierać ocenę prawną wszystkich aspektów powstałych w konsekwencji nabycia nieruchomości i dalszego jego funkcjonowania jako składnika majątku nowego nabywcy. Zadaniem firmy przeprowadzającej audyt nieruchomości jest rozpoznanie i w następstwie wyeliminowanie wszystkich ryzyk związanych ze zmianą jej statusu prawnego. W protokole audytu powinny się również znaleźć wszystkie kwestie, które mogłyby zaskoczyć nabywcę w przyszłości, również w kwestiach fiskalnych, kadrowych, zawartych umów, posiadanych pozwoleń, postępowań karnych, sądowych i administracyjnych. Można by powiedzieć, że większość poszukiwań wyczerpuje księga wieczysta, ale w świetle pełnego audytu nieruchomości wykonanego w skali due diligence księga wieczysta to tylko jeden z etapów audytu.

Audyt nieruchomości – eliminacja ryzyk

Jednym z niezwykle istotnych składników audytu nieruchomości jest sprawdzenie warunków jej zagospodarowania. Będzie to szczególnie ważne, gdy nabywa się grunty niezabudowane pod określone plany inwestycyjne. Również w przypadku samej nieruchomości warto sprawdzić, czy zasada dobrego sąsiedztwa nie będzie kolidowała z planami eksploatacji nabywanej nieruchomości. Warto również zweryfikować plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego, tak by koncepcja przyszłości nieruchomości z nim nie kolidowała.

Innym niebezpieczeństwem dla nieruchomości może być rewitalizacja. Audyt nieruchomości powinien ustalić, czy nie została wcześniej podjęta uchwała o objęciu terenu, na którym znajduje się kupowana nieruchomość, planami rewitalizacji lub wręcz przeciwnie, czy takich planów nie można przekuć na swoją korzyść.

To tylko część obowiązków audytu nieruchomości. Jego zakres ostatecznie określa nabywca lub zdaje się na doświadczenie audytora przygotowanego na wszelkie niespodzianki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *